Decizii suspendare

image

  • Şcoala Gimnaziala "Marţian Negrea" Valea Viilor
  • CORPUL A - ŞCOALA CU CLASELE I-IV
- 4  săli de clasă;
- 1 cancelarie
- 1 CDI
- 2 grupuri sanitare
- 1 sală de sport (120m2), vestiare
- 1 sala pentru arhivă
- 1 teren de fotbal
- 8 calculatoare
- 2 imprimante şi multifuncţionale
 
- 1 copiator
- 1 videoproiector
- 1 ecran de proiecţie
- 1 cameră foto digitală
- 1 televizor LCD
- 1 DVD player-staţie, boxe
- 1 staţie, boxe, microfoane
- telefon, fax, scanner
- acces la internet
 
  • CORPUL B - SCOALA CU CLASELE V-VIII:
- 4  săli de clasă;
- 1 laborator de fizică-chimie
- 1 laborator AEL
- 1 laborator PAPI
- magazie
- cancelarie
- sala de gastronomie
- direcţiune
- secretariat şi contabilitate
- sală pentru alimente
- grupuri sanitare
- curtea şcolii
 
- teren de fotbal
- 34 calculatoare
- 2 laptop-uri
- 3 imprimante 
- 2 copiatoare
- 3 videoproiectoare
- 3 ecrane de proiecţie
- 1 CD player
- 1 scanner
- 1 cameră video
- telefon, fax
- acces la internet
  • Grădiniţa cu Program Normal Valea Viilor
- 2  săli de clasă;
- 2 vestiare
- 2 grupuri sanitare
 
- curte dotată cu tobogan, hinte, căsuţă
- 1 CD-player
 
  • Şcoala Primara Motiş
  • GRADINITA
- 1 sală de clasă;
- vestiare
- grup sanitar
 
- sală alimente
- 1 CD-player
  • ŞCOALA
- 2  săli de clasă
- 1 laborator AEL
- cancelarie
- 1 sală de sport
- 6 calculatoare
 
- 1 multifuncţional
- 1 videoproiector
- ecran de proiecţie
- 1 CD-player