Decizii suspendare

image

Istoricul şcolii din Valea Viilor începe în anul 1870 când  a fost construit primul local de şcoală pentru copiii români din Vorumloc, pe uliţa din Grui. Deşi condiţiile au fost puţin favorabile aspiraţiilor poporului  spre cultură, ele au fost depăşite graţie energiei şi stăruinţei conducătorilor spirituali şi mai ales adeziunii totale a locuitorilor la efortul de instruire  prin şcoală, pe care au sprijinit-o după 1870 cu propriile lor mijloace. În 1927 este inaugurată şcoala de stat primară cu 4 săli de clasă şi o cancelarie.
In anul 1976-1980 s-a construit un nou local ce cuprinde 14 încăperi în care se desfăşoară procesul de învăţământ la clasele V-VIII.
In prezent în localitatea Valea Viilor funcţionează o instituţie de învăţământ cu nivel preşcolar, primar şi gimnazial.

Şcoala cu clasele I-VIII ,,Marţian Negrea” Valea Viilor este unitate coordonatoare pentru următoarele unităţi şcolare:
- Grădiniţa cu Program Normal Valea Viilor
- Şcoala cu clasele I-IV Motiş (include şi nivel preşcolar)
- Şcoala cu clasele I-VIII Valea Viilor (nivel primar şi gimnazial)