image

Comisia metodică a educatoarelor 
- responsabil: Suciu Ana
- membri: Rada Silvia Ioana, Ciobanu Simona
Calendarul activitatii educative
Plan managerial
 
Comisia metodică a învățătorilor 
- responsabil: Pârlea Eugenia
- membrii: Haiduc Lăcrămioara Adina, Marcu Rodica
Calendarul activitatii educative
Plan managerial
 
Comisia mixtă a profesorilor
- responsabil: Tomuţa Felicia
-membri: Miron Nicolae Daniel,Vasiliu Daniela, Laza Elena, Maximciuc Gabriela, Rau Simona, Pusca Gabriela, Vasiliu Sergiu Cristian

Comisia diriginţilor
- responsabil: Puşcă Gabriela
-membri: Maximciuc Gabriela, Rau Simona, Lază Elena
 
Consiliul pentru curriculum
- responsabil: Maximciuc Elena Gabriela
- membri: Vasiliu Daniela, Marcu Rodica, Suciu Ana, Pușcă Gabriela
Plan managerial 
Plan de munca

Comisia de perfecţionare şi formare continuă
- responsabil: Rău Simona
- membri: Rada Silvia Ioana, Pârlea Eugenia
Plan de activitati
Plan managerial

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, PSI
- responsabil: Rada Silvia Ioana
-membri: Suciu Ana, Haiduc Lăcrămioara Adinam Maximciuc Elena Gabriela, Ciobanu Simona
Plan managerial
Tematica instruire
 
Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței, a faptelor de corupție
- responsabil: Miron Nicolae Daniel
membri: Pușcă Gabriela Maria, Mareș Iulian, Marcu Rodica
-discriminare și interculturalitate: Pușcă Gabriela Maria-responsabil
Plan de activitati
Plan managerial
 
Comisia de control managerial intern
- responsabil: Lază Elena
-membri: Suciu Ana, Pârlea Eugenia
-secretar: Tomuța Felicia 
 
Comisia de acordare a burselor şi rechizitelor școlare
- responsabil: Pârlea Eugenia
- membri: Rada Silvia Ioana, Maximciuc Elena Gabriela, secretar Tomuţa Felicia, contabil Cismaș Sabău Iulia Maria
 
Comisia de recepție bunuri 
-membri: Rău Simona, Cismaș Sabău Iulia Maria, Lază Elena
 
Comisia pentru inventar
- responsabil: Rău Simona
- membri: Haiduc Adina, Pârlea Eugenia, Suciu Ana, Rada Silvia Ioana, Cismaș Sabău Iulia Maria

Comisia de casare
- responsabil: Miron Nicolae Daniel
- membri: Tomuța Felicia, Lază Elena
 
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în învăţământ
- coordonator: Haiduc Lăcrămioara Adina
membri: 
- Maximciuc Elena Gabriela-responsabil nivel gimnazial
- Pârlea Eugenia- responsabil nivel primar
- Suciu Ana-responsabil nivel preșcolar
-secretar-Rada Silvia Ioana
Plan de activitate
Plan managerial