image

BUN VENIT PE SITE-UL ŞCOLII GIMNAZIALE "MARŢIAN NEGREA" VALEA VIILOR!
"Nu există nici o artă mai înaltă decât arta de a fi pedagog. Pictorul sau sculptorul face numai o figură fără viaţă, iar un înţelelpt pedagog modelează un chip viu, de care se bucură şi Dumnezeu şi oamenii" (SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR)

Şcoala noastră îşi deschide porţile tuturor celor care au nevoie de educaţie şi doresc să fie instruiţi, informaţi, capabili să se integreze în comunitate, pentru a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională. 

Evenimente / Stiri
















Ghidul liceelor Sibiu 2020

Cum se incheie situatia scolara in acest an scolar

Calendar admitere liceu 2020

Program pregatire EN 2020
Matematica - marti si joi, 10-12
Romana - miercuri si vineri, 10-12

Programul "EURO 200" pentru acordarea unui sprijin financiar in vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
Condiţii:
1. Venit mediu brut pe membru de familie sub 250 lei.
2. Nu au mai beneficiat de acest ajutor.
Acte necesare:
1. Cerere - DESCARCA CEREREA
2. Copie certificat de naştere sau act de identitate al elevului+copie act de identitate părinte/ocrotitor legal, act care să dovedească şi calitatea de ocrotitor legal, după caz.
3. Copii ale certificatelor de naştere/actelor de identitate ale celorlalţi membri ai familiei.
4. Adeverinţe de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori.
5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei in luna precedenta depunerii cererii.
6. Declaraţie pe propria răspundere a părintelui, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie este sub 250 lei şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.
7. Anchetă socială efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei. 
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentala, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii si burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale, care potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.
CALENDARUL EURO 200 
Depunerea cererilor însoţite de actele doveditoare se va face  până în 17 aprilie 2020
- Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisia din unitatea de învăţământ împreună cu comisia de anchetă socială -22 aprilie-14 mai 2020
- Afişarea pe portalul MECS a listei beneficiarilor 25 mai 2020; 
- Afişarea in unitate a listei beneficiarilor-26 mai 2020; 
- Depunerea contestaţiilor-5 zile de la afişarea listei beneficiarilor pe portal-25-29 mai 2020
- Rezolvarea contestaţiilor- 2-9 iunie 2020
- Afișarea rezultatului contestaţiilor in unitate- 11 iunie 2020
- Afişarea listei finale pe portalul MECS -6 iulie 2020
- Eliberarea bonurilor valorice- 27 iulie-14 august 2020
- Achiziţionarea de calculatoare -27 iulie-12 octombrie 2020
- Depunerea copiilor după facturi şi procese verbale de predare-primire, (la unitatea de învăţământ in 48 de ore de la achiziționarea calculatorului)-28 iulie-15 octombrie 2020

AVÂND ÎN VEDERE SITUAȚIA DETERMINATĂ DE HOTĂRÂREA CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI DECRETUL PRIVIND DECLARAREA STARII DE URGENȚĂ A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ MARȚIAN NEGREA VALEA VIILOR A LUAT URMĂTOARELE MĂSURI:
- PROGRAMUL DE AUDIENȚE SE SUSPENDĂ PENTRU INTERVALUL DE SUSPENDARE A CURSURILOR IN UNITĂȚILE DE INVĂȚĂMÂNT
- ADRESELE, PETIȚIILE ȘI ORICE ALTE DOCUMENTE VOR FI TRANSMISE CĂTRE ȘCOALA DOAR PRIN EMAIL/ POȘTA SAU FAX email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , fax 0269515332
- pentru eliberarea adeverintelor solicitate sau a oricarui document solicitat prin mijloacele de mai sus, se va anunța prin mail data eliberării acestora.
VĂ MULȚUMIM.
DIRECTOR
PROF.VASILIU DANIELA

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de INGRIJITOR - 0,75 norma
Perioada depunere dosare 6-19.03.2020 


PROIECT F-PNRAS-1-2022

 
 

Inscrierea in clasa pregatitoare 2024-2025

 

- Ordinul 4019 inscriere inv primar

- Plan scolarizare CP 2024-2025 si foto

- Criterii generale si specifice inscriere CP

 
 

Inscriere/Reinscriere gradinita

 
 
 

Orarul scolii

Galerie foto

image image image image image image

Contact

Scoala Gimnaziala Martian Negrea
Strada Principala, Nr 185, 
Valea Viilor, 557293, Jud. Sibiu
Telefon: 0269.515332 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.